ŞANLIURFA
Giriş Tarihi : 06-11-2019 18:20   Güncelleme : 06-11-2019 18:20

Ekim nöbetine uymayan destekleme alamayacak

Ekim nöbetine uymayan destekleme alamayacak

Şanlıurfalı çiftçilere yönelik, “Bitkisel Üretim Desteklemelerinde Münavebe Uygulamaları” konulu bilgilendirme toplantısı, GAPTEM konferans salonunda yapıldı. Toplantıda, üç kez arka arkaya ekilen bitkilerin üçüncü ekimine destekleme ödemesi yapılmayacağı duyuruldu.

Vali Yardımcısı Selami Işık, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu,  İlçe Ziraat Odası Başkanları,  muhtarlar ve çiftçiler katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Selami Işık, özellikle pamuk üretiminin verimli yapılması ve desteklemelerden faydalanılabilmesi için 2018 yılından itibaren münavebe şartı getirildiğini söyledi.

Münavebe (ekim nöbeti) uygulamasının toprağın verimliliği, ürün çeşitliliği ve üretim girdileri üzerine etkisi hakkında bilgiler veren Vali Yardımcısı Işık, “Münavebeli ekimin bize faydası azot miktarı ve toprağın ihtiyacı olan minareli tuzlar ve çiftçinin cebinden çıkan maliyettir. Çiftçinin yaptığı tarımsal faaliyette en büyük giderlerden biride gübre ve ilaç gideridir. Münavebeli ekimle topraktaki azot miktarı artacağından kullanılan gübre miktarı da az olacaktır. Dolayısıyla üretim maliyeti düşecektir. Münavebeli ekimin diğer bir faydası da bitkisel hastalıkların yayılmasını engellemektedir. Örneğin her yıl tarlasında patates eken Nevşehirli çiftçilerimiz patateste yayılan hastalıktan dolayı patates ekimini bırakmak zorunda kalmışlardır. Şanlıurfa’da özellikle pamuk üretiminin verimli ve sürekli olarak ekiminin yapılması için münavebeli ekimin yapılması gerekmektedir” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı da tarım ürünlerinin yeterli, kaliteli ve uygun maliyetlerde üretiminin, tarım yapılan arazinin, çiftçilerin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamalarla mümkün olabileceğini söyledi.

Tarım arazilerinde uzun yıllar aynı bitkinin yetiştirilmesi ile toprak yapısı bozulduğunu, erozyon zararlarının arttığını, verimliliğin azaldığını, hastalık ve zararlılar ile yabancı otların çoğaldığını ifade eden Çakmaklı, ekim nöbetinin önemine dikkat çekti.

Çakmaklı, 8 Haziran 2018 tarih ve 30445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin (Tebliğ No: 2018/27) 22’inci maddesi 1. fıkrasının (kk) bendinde yer alan “2018 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz” hükmü ile 2018 yılından itibaren bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanmada münavebe şartı getirildiğini hatırlattı.

Çakmaklı, konuşmasında şunları söyledi: 2018 ve 2019 üretim yıllarında aynı ürünü yetiştirmiş, yetiştirecek olan ve 2020 üretim sezonunda da aynı ürünü yetiştirmeyi planlayan üreticilerimiz, Tebliğin İlgili maddeleri gereğince hem mazot/gübre desteğinden hem de varsa fark ödemesi desteklemeleri gibi diğer bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanamayacaktır.

Bu nedenle üreticilerimizin desteklemelerden faydalanabilmeleri için 2019 üretim yılında ana ürününü hasat ettikten sonra yöre ekolojisine uygun vejetasyon süreleri kısa baklagiller ya da buğdaygil, baklagil, yem bitkileri veya bunların karışımlarının ekilmesi ve çiftçilerimizin bu ekimlerini Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Toplantı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sait Yıldız’ın konuyla ilgili sunumu ve çiftçilerin konuyla ilgili sorularının cevaplanmasıyla sona erdi./Şanlıurfa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

AdminAdmin